Bel direct
via Whatsapp

Betaaltermijn

De wettelijke betalingstermijn van een factuur bedraagt 30 dagen, wanneer geen andere betaaltermijn is afgesproken. Ook bij All Star Entertainment merken ze dat er steeds later betaald wordt. Facturen die ruim 3 maanden openstaan zijn geen uitzondering. Met deze wetswijziging wordt dan ook een verbetering verwacht. Hieronder staat het bankrekeningnummer van All Star Entertainment voor het geval je dat kwijt zou zijn.

BANK: IBAN NL98ABNA0525417435

Wetswijziging betreffende betaaltermijn

De afwikkeling van handelstransacties binnen de Europese Unie (EU) gebeurt meestal door middel van een lange tot middellange betalingstermijn, waarbij de leverancier of prestatieplichtige zijn klant een periode de tijd geeft om de factuur te betalen. Het gebeurt vaak dat facturen tot lang na de voorziene termijn onbetaald blijven, wat negatieve gevolgen heeft voor de liquiditeit en het financiële beheer van de ondernemingen.

Dit is de inleidende tekst van het besluit door het Europees Parlement om betalingsachterstand bij handelstransacties te bestrijden, daterend uit 2011. Met ingang van 16 maart heeft de Nederlandse overheid dit besluit verwerkt in het Burgerlijk Wetboek, waardoor de betalingstermijnen nu wettelijk zijn vastgelegd.

Bij een te late betaling mag, zonder voorafgaande aanmaning, een vergoeding voor incassokosten in rekening gebracht worden. Deze incassokosten zijn een percentage van de rekening, met een minimum van € 40. Daarnaast mag er wettelijke rente in rekening gebracht worden.

De incassokosten zijn een percentage van het factuurbedrag, en zijn als volgt opgebouwd:

  • Over de eerste € 2.500 mag maximaal 15% worden berekend.
  • Over de volgende € 2.500 mag maximaal 10% worden berekend.
  • Over de volgende € 5.000 mag maximaal 5% worden berekend.
  • Over de volgende € 190.000 mag maximaal 1% worden berekend.
  • Over het bedrag boven de € 200.000 mag maximaal 0,5% worden berekend (met een maximum van € 6.775 aan incassokosten).

Wat houdt dit in voor de klanten van All Star Entertainment?

Er wordt vanuit gegaan dat de klanten hun facturen netjes op tijd betalen. Er is een betalingstermijn van 15 dagen, zoals is vastgesteld in de algemene voorwaarden. Mocht de factuur onverhoopt zijn vergeten, ontvangt de betreffende klant hiervan een herinnering per e-mail, 15 dagen na het versturen van de factuur. Hierin zal duidelijk vermeld worden dat de betaaltermijn is verstreken en dat, wanneer de factuur niet binnen 30 dagen is voldaan, incassokosten in rekening gebracht zullen worden.

Omdat het natuurlijk ook wel eens voor kan komen dat een factuur kwijtraakt, wordt er eerst altijd telefonisch contact op voordat de incassokosten in rekening gebracht zullen worden. Bij problemen met betalen is er altijd een mogelijkheid om een passende oplossing te vinden. Voor een eventuele betalingsregeling kan contact worden opgenomen met de administratie.

acceptgiro-betaaltermijn
Chat openen
Hoi,

Kunnen we je helpen?